100 år med styr på stednavnene – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Stednavneudvalget > Om Stednavneudvalget > 100 år med styr på ste...

100 år med styr på stednavnene

I 2010 er det 100 år siden, staten oprettede Stednavneudvalget. Formålet var at skabe ordnede forhold inden for den officielle retskrivning af de danske stednavne, så de forskellige væsener (post, told, jernbaner, kort, matrikel osv.) i fællesskab kunne blive enige om, hvilken retskrivningsform, der skulle gælde for det enkelte stednavn.

Tidligt gruppebillede af Stednavneudvalget

Siden da er der kommet styr på de danske stednavneformer, og i vore dage består Stednavneudvalgets arbejde fortrinsvis i at godkende nye navne og justere enkelte skrivemåder inden for den eksisterende bestand af stednavne.

Omkring selve udvalget dannedes der naturligt nok et kontor, der kunne fungere som sekretariat og som vidensbank, og her grundlagdes i årtierne efter udvalgets oprettelse en meget omfattende samling af materiale beregnet på at kunne dokumentere alle danske stednavne fra de ældste tider og frem til nutiden. Og samtidig hermed og parallelt med udviklingen i de øvrige nordiske lande opbyggedes en faglig ekspertise inden for dette særlige fagområde.

Arbejde på Stednavneudvalgets kontor

I dag er samlingerne og den faglige udforskning af dem knyttet til en særlig afdeling på Københavns Universitet. Her vedligeholdes og udbygges udforskningen af danske stednavne til gavn generelt for alle danskere med interesse for omgivelsernes fortid og udvikling og specielt for fag som bl.a. sproghistorie, arkæologi, kulturgeografi og historie.

Afdelingens arbejdsområde er i årenes løb blevet udvidet flere gange og omfatter i dag også personnavne i Danmark.

Siden 1922 er de danske stednavne blevet udgivet i den videnskabelige serie Danmarks Stednavne, og indtil nu er ca. 2/3 af landet blevet behandlet. Større enkeltundersøgelser er publiceret i serien Navnestudier, ligesom en lang række videnskabelige artikler er offentliggjort i tidsskrifter og symposierapporter. Siden årtusindskiftet er Internettet blevet en vigtigere og vigtigere publikationskilde, f.eks. med netpublikationen Danskernes Navne og Stednavneudvalgets retskrivningsliste.

Se mere om Afdeling for Navneforsknings samlinger og bibliotekNordisk Forskningsinstituts webside.

Stednavneudvalget anno 2010