Seminarrækken ved jubilæet i 2010

Torsdag d. 11. marts 2010 (kl. 14–16 i Salen, lokale 27.2.23)

Forskerens fantasi og tanke. Dansk stednavneforskning før 1910
ved adjunkt Rikke Steenholt Olesen

Fra Baldersbrønde til Jutsmose og Tudeå til Tølløse. Nedslag i danske stednavnes tolkningshistorie
ved lektor Michael Lerche Nielsen

Torsdag d. 6. maj 2010 (kl. 14–16 i Salen, lokale 27.2.23)

Stednavne og arkæologi
ved ph.d.-stipendiat Lisbeth Eilersgaard Christensen

Stednavne og landskab
ved postdoc Johnny G.G. Jakobsen

Torsdag d. 23. september 2010 (kl. 14–16 i Salen, lokale 27.2.23)

Hvorfor hedder vi dog sådan? Dansk personnavneforskning i et 300-årigt perspektiv
ved adjunkt Birgit Eggert

Personnavne i stednavne og stednavne i personnavne
ved projektmedarbejder Susanne Vogt

Fredag d. 29. oktober 2010 (kl. 14-16 i lokale 27.0.09)

Stednavneudvalget før, nu og i fremtiden
ved institutleder og formand for Stednavneudvalget Bente Holmberg

Udsyn til fremtiden. Stednavneforskning og stednavneudgivelse i det 21. århundrede.
ved professor Bent Jørgensen