Autoriserede stednavne i Danmark – Københavns Universitet

Stednavneudvalget > Autoriserede stednavne...

Autoriserede stednavne i Danmark

Der er ca. 25.000 stednavne i Danmark der har en officiel stavemåde autoriseret af Kulturministeriet. De autoriserede stednavne findes i Stednavneudvalgets søgbare database hvor deres lokalisering til sogn og kommune også fremgår. Derudover kan stednavnenes beliggenhed i Danmark ses på kort og luftfoto.

Søg i de autoriserede stednavne.

Det er muligt både at søge på et helt stednavn, fx Odense eller Skagen, eller på dele af et stednavn ved at bruge et stjernetegn (*) og mindst tre bogstaver, fx: Ode* (som giver alle stednavne der starter med Ode-), *gen (alle stednavne der slutter på -gen) eller *kage* (alle stednavne der indeholder bogstavfølgen -kage-).

Man kan også afgrænse søgningen på et stednavn til et bestemt sogn, en kommune eller efter en lokalitetstype. Ligeledes kan man få vist alle stednavne inden for et sogn, en kommune eller af en lokalitetstype. Man foretager afgrænsede søgninger ved umiddelbart under søgefeltet at vælge hvilket sogn, hvilken kommune eller bebyggelsestype man ønsker at begrænse søgningen til.

Enkelte stednavne er autoriseret med to officielle skriveformer, fx Ålborg og Åbenrå der også må skrives henholdsvis Aalborg og Aabenraa. Disse navne kan både findes ved at søge på formen med å og aa, men vises alene med den ønskede form selv om der findes to officielle skrivemåder af stednavnet.

Har du brug for at se de autoriserede navne i listeform, kan de downloades i enten pdf-format eller csv-format her. På listeform vil de dog ikke være opdateret i samme grad som den søgbare database – seneste version er p.t. fra 23.05.2013.