Stednavneudvalget

Stednavneudvalget

Stednavneudvalget anno 2010

Stednavneudvalget er et udvalg under Kulturministeriet som fastsætter den officielle retskrivning af danske stednavne. Udvalget har sekretariat på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Autoriserede stednavne

Autoriserede stednavne i Danmark
Der er ca. 25.000 stednavne i Danmark der har en officiel stavemåde, og de kan findes i Stednavneudvalgets lister over autoriserede stednavne.

Jubilæum 2010

Stednavneudvalget i sine første år

I 2010 var det 100 år siden, staten oprettede Stednavneudvalget. Formålet var at skabe ordnede forhold inden for den officielle retskrivning af de danske stednavne og ensrette stavemåderne inden for staten. Læs mere om 100 år med styr på stednavnene.