100 år med styr på stednavnene

I 2010 var det 100 år siden, staten oprettede Stednavneudvalget. Formålet var at skabe ordnede forhold inden for den officielle retskrivning af de danske stednavne, så de forskellige væsener (post, told, jernbaner, kort, matrikel osv.) i fællesskab kunne blive enige om, hvilken retskrivningsform, der skulle gælde for det enkelte stednavn.

Tidligt gruppebillede af Stednavneudvalget

Tidligt billede af Stednavneudvalget. Bemærk bl.a. Thorvald Stauning på forreste række.

Siden da er der kommet styr på de danske stednavneformer, og i vore dage består Stednavneudvalgets arbejde fortrinsvis i at godkende nye navne og justere enkelte skrivemåder inden for den eksisterende bestand af stednavne.

Omkring selve udvalget dannedes der naturligt nok et kontor, der kunne fungere som sekretariat og som vidensbank, og her grundlagdes i årtierne efter udvalgets oprettelse en meget omfattende samling af materiale beregnet på at kunne dokumentere alle danske stednavne fra de ældste tider og frem til nutiden. Og samtidig hermed og parallelt med udviklingen i de øvrige nordiske lande opbyggedes en faglig ekspertise inden for dette særlige fagområde.

Arbejde på Stednavneudvalgets kontor

Arbejde på Stednavneudvalgets kontor i de tidllige år. Fra venstre Kristian Hald, Jean Adigard des Gautries, Gunnar Knudsen, Rikard Hornby, S. K. Amtoft og Knud B. Jensen.

I dag er samlingerne og den faglige udforskning af dem placeret på Københavns Universitet. Her vedligeholdes og udbygges udforskningen af danske stednavne til gavn generelt for alle danskere med interesse for omgivelsernes fortid og udvikling og specielt for fag som bl.a. sproghistorie, arkæologi, kulturgeografi og historie.

Navneforskernes arbejdsområde er i årenes løb blevet udvidet flere gange og omfatter i dag også personnavne i Danmark.

Siden 1922 er de danske stednavne blevet udgivet i den videnskabelige serie Danmarks Stednavne, og indtil nu er ca. 2/3 af landet blevet behandlet. På nettet findes en digital og udvidet udgave. Større enkeltundersøgelser er publiceret i serien Navnestudier, ligesom en lang række videnskabelige artikler er offentliggjort i tidsskrifter og symposierapporter.

Se mere om samlinger og bibliotekInstitut for Nordiske Studier og Sprogvidenskabs webside.

Stednavneudvalget anno 2010

Stednavneudvalgets medlemmer ved jubilæet i 2010.